Káva je symbolom

Predaj praženého kávovníkového zrna v exkluzívnych obaloch

Prepája ľudí

Ktorí pri nej radi diskutujú a je spojená s umením. V kaviarňach sa stretávala umelecká bohéma, kaviarne boli symbolom architektonickej a dizajnovej noblesy, pri káve (a o káve) vzniklo množstvo umeleckých diel.

  Myšlienka prepojenia kávy

Ľudí a umenia je nosným motívom nášho snaženia. Súčasťou nášho múzea sú predovšetkým ľudia –

Káva totiž rozpráva príbehy ústami

tých, čo ju pijú. Ľudia sa spojili, aby nám vytvorili mozaiku, ľudia nám nosia exponáty, a tak sa stávajú živou časťou múzea.

  Myšlienkou tohto prepojenia

sme sa nechali inšpirovať aj pri tvorbe obalov našich káv.

Prednú stranu

etikety tvoria obrazy maliarov, ktorých témou bola krajina, z ktorej pochádza daná odroda kávy.

Zadné strany etikety

sme prenechali známym spisovateľom aby vyjadrili svoj postoj k tomuto čiernemu moku.